Bạn đang ở đây:

Bộ lọc

Kết quả: 1-2 trong 2

16,990,000 

8H-185BSMA

Mã đặt hàng: 103.0002

  • Nhiệt độ cao nhất đến 250°C

  • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A

  • Hệ thống vệ sinh thủy phân

16,990,000 

8H-185BXA

Mã đặt hàng: 103.0001

  • Nhiệt độ cao nhất đến 250°C

  • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A

  • Hệ thống vệ sinh thủy phân

Tìm kiếm